UPRAVNI ODBOR

Aleksandar Gavrić – Osnivač ARS-a, istovremeno i naš najveći donator, bez čijeg doprinosa ne bi bilo moguće da naša ideja zaživi i razvija se. Zahvaljujemo se na tvojoj velikoj posvećenosti i pomoći.
Sofija Kujundžić 
Sanja Radovanović 
Irena Uzelac
Julija Kijanović – Član Upravnog odbora koja daje svoj doprinos ne samo vredno radeći, nego i novčano pomažući rad organizacije, na čemu smo ti posebno zahvalni.
Miloš Gačanović – Član Upravnog odbora koji prateći rad organizacije i znajući za sve teškoće, uvek prijatno iznenadi svojim donacijama uplaćenim u pravom trenutku, na čemu smo ti veoma zahvalni.