NAČELA I PRAVILA

Profesionalno, odgovorno i uz poštovanje zakona

Mi delujemo profesionalno, organizovano i uz poštovanje zakona. Naši spasioci prolaze stručnu i profesionalnu obuku u okviru ARS-a za spasavanje sa visina, iz dubina i sa vode. U akcije nikada ne šaljemo neobučene ljude, samo zato što su motivisani, vole životinje i žele da ih spasavaju. Bezbednost i ljudi i životinja nam je uvek na prvom mestu.

Dobrovoljci, ali ne i amateri

ARS čine članovi, koji su prošli stručnu obuku i koji ne rizikuju da povrede sebe, druge ili prekrše zakon. Ko nas pozove, može biti siguran da naši članovi imaju iskustvo u spasavanju, znaju šta rade, imaju odgovarajuću opremu i pri tome nikoga neće ugroziti.

Profesionalno, odgovorno i uz poštovanje zakona

Mi delujemo profesionalno, organizovano i uz poštovanje zakona. Naši spasioci prolaze stručnu i profesionalnu obuku u okviru ARS-a za spasavanje sa visina, iz dubina i sa vode. U akcije nikada ne šaljemo neobučene ljude, samo zato što su motivisani, vole životinje i žele da ih spasavaju. Bezbednost i ljudi i životinja nam je uvek na prvom mestu.

Dobrovoljci, ali ne i amateri

ARS čine članovi, koji su prošli stručnu obuku i koji ne rizikuju da povrede sebe, druge ili prekrše zakon. Ko nas pozove, može biti siguran da naši članovi imaju iskustvo u spasavanju, znaju šta rade, imaju odgovarajuću opremu i pri tome nikoga neće ugroziti.

Načela i pravila
ARS spasavanje ne košta građane

Akcije spasavanje nikada ne naplaćujemo. Verujemo da spasavanje životinja mora da bude javno dobro, dostupno svim građanima, nezavisno od njihovih finansijskih mogućnosti ili od toga da li se radi o vlasničkoj ili nevlasničkoj životinji. Svaka životinja zaslužuje što bolju budućnost.

Načela i pravila
Kako ARS radi?

Obučavamo i organizujemo spasilačke timove i obezbeđujemo opremu za pristup, spasavanje i pružanje prve pomoći. Nakon što dispečer iz centrale ARS-a prosledi poziv, najbliži spasioci odlaze na lice mesta i obavljaju spasavanje životinja, uz pružanje bazične medicinske pomoći. Po završenoj akciji, ugrožena životinja predaje se na dalje staranje vlasniku ili upućuje u odgovarajuću ambulantu ili službu.

ARS spasavanje ne košta građane

Akcije spasavanje nikada ne naplaćujemo. Verujemo da spasavanje životinja mora da bude javno dobro, dostupno svim građanima, nezavisno od njihovih finansijskih mogućnosti ili od toga da li se radi o vlasničkoj ili nevlasničkoj životinji. Svaka životinja zaslužuje što bolju budućnost.

Kako ARS radi?

Obučavamo i organizujemo spasilačke timove i obezbeđujemo opremu za pristup, spasavanje i pružanje prve pomoći. Nakon što dispečer iz centrale ARS-a prosledi poziv, najbliži spasioci odlaze na lice mesta i obavljaju spasavanje životinja, uz pružanje bazične medicinske pomoći. Po završenoj akciji, ugrožena životinja predaje se na dalje staranje vlasniku ili upućuje u odgovarajuću ambulantu ili službu.