KORISNE INFORMACIJE

SPASAVANJE

Beograd:
Animal Rescue Serbia
+381 (0) 64 8 210 200
Napomena: Besplatno spasavanje sa visina, iz dubina i sa vode za vlasničke, nevlasničke, divlje i domaće životinje.

Novi Sad:
Animal Rescue Serbia
+381 (0) 64 8 210 200

Niš:
Animal Rescue Serbia
+381 (0) 64 8 210 200

Srbobran:
Animal Rescue Serbia
+381 (0) 64 8 210 200


LEČENJE

Beograd:
Hitna pomoć za životinje
JKP „Veterina Beograd”
+381 (0) 62 80 90 333
www.veterinabeograd.rs


STERILIZACIJE I KASTRACIJE

Beograd:
JKP „Veterina Beograd”
+381 (0) 62 80 90 340
+381 (0) 62 80 90 333
www.veterinabeograd.rs
Napomena: Besplatno za nevlasničke životinje

Veterinarska ambulanta „Dr Vet”
+381 (0) 69 74 72 92
+381 (0) 63 23 62 40
Napomena: Besplatno za nevlasničke životinje

Centar za pse i mačke „Jasenak”
+381 (0) 34 24 68 452
www.centarzapseimackejasenak.rs
Napomena: Jeftinije sterilizacije i kastracije od ostalih u gradu, ali ne besplatno.


PRIHVATILIŠTA

JKP „Veterina Beograd”
+381 (0) 11 17 64 366
+381 (0) 11 3293099
+381 (0) 63 54 91 61
www.veterinabeograd.rs

Pomoć životinjama
www.helpanimals.org.rs
Napomena: Mačke

Nada za životinje „Riska”
www.animalhope.org.rs
Napomena: Psi

Prihvatilište „Draževac”
+381 (0) 65 87 80 177
www.prihvatilistedrazevac.wordpress.com
Napomena: psi i mačke

Udruženje za zaštitu životinja „S.O.S. For Dogs”
+381 (0) 21 89 788
www.sosfordogs.rs

Azil „Oaza” Avala
+381 (0) 65 89 01 189
+381 (0) 63 23 62 40
Napomena: Psi

Novi Sad:
Veterinarska stanica Novi Sad
+381 (0) 21 40 34 02
Napomena: Samo za nevlasničke životinje